Het lespakket voor je opleiding tot verkeersvlieger bestaat uit de volgende vakken:

 • Airlaw
 • Operational procedures
 • IFR communications
 • VFR communications
 • Principles of flight
 • General navigation
 • Radio navigation
 • Airframe, systems & powerplants & electrics
 • Meteorology
 • Human performance & limitations
 • Mass & balance
 • Instruments
 • Flightplanning & monitoring
 • Performance

Genoemde vakken worden behandeld in vier blokken van minimaal 750 klokuren klassikale les. De slagingspercentage voor de bovengenoemde vakken is 75%. Niet slagen voor de vakken kan beteken dat je de opleiding voortijdig moet beëindigen en mocht je een studenten visum hebben dan zal IND worden geïnformeerd.

De lessen worden gegeven op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur in ons gebouw te Lelystad. De inhoud van de lessen is afgestemd op de EASA-eisen voor het Europese ATPL. Tijdens het theorie gedeelte wordt maandelijks een simulator sessie
gepland om de vlieg progressie te kunnen toetsen. Volgens Part-FCL dienen alle theorie examens afgelegd te worden binnen een termijn van 18 maanden. Bij AIS Flight Academy ben je hiermee in ca. 8 maanden klaar.