Over de selectie

De selectie is opgedeeld in 4 fasen:

Fase 1: Selectie bij AIS Flight Academy
De selectie vindt plaats op onze vliegschool in Lelystad en zal bestaan uit een aantal schriftelijke testen. Het doel van deze testen is om een profiel van de kandidaat te vormen. Er zal worden getoetst op wiskundig en natuurkundig inzicht, aanleg voor snelle informatieverwerking, ruimtelijk inzicht en intelligentie. Daarnaast wordt de Engelse taal in woord en geschrift getest.

Fase 2: Vliegtechnische aanleg
Wanneer je fase 1 goed gevolg hebt doorlopen zal je worden uitgenodigd voor de vliegtechnische aanlegtest. Voor deze test ga je een uur vliegen op onze FNPT II simulator met één van onze instructeurs.

Fase 3: Persoonlijk gesprek
Deze fase bestaat uit een interview met de aannamecommissie. Tijdens het gesprek wordt gekeken naar je persoonlijkheid, kwaliteiten en motivatie om verkeersvlieger te worden.

Fase 4: Vliegmedische keuring
Tijdens deze fase wordt gekeken of je vliegmedisch geschikt bent. De keuring geschiedt door een onafhankelijk instituut.

Aanname / Start opleiding
Als alle fases met goed gevolg doorlopen zijn, word je aangenomen en krijg je de startdatum van je opleiding!

De kosten voor de selectie bedragen €195,- .