Klachten

Indienen klacht voor AIS studenten

  1. Een student kan een klacht indienen wanneer in zijn of haar beleving de opleiding niet voldoet aan de verwachtingen en/of van mening is dat de gedragscode internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs niet of niet juist naleeft
  2. De klacht dient schriftelijk, met uitleg over de onvrede en binnen redelijke termijn waarin de klacht is ontstaan te worden gericht aan AIS Flight Academy, Flamingoweg 20 8218NW Lelystad.
  3. Binnen 14 dagen ontvangt de klager een ontvangstbevestiging van de klacht.

De directie (Head of Training of Accountable Manager) van AIS Flight Academy streeft er naar om de klacht binnen 30 werkdagen te behandelen. Mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht.

Wordt een klacht naar het oordeel van een betrokkene niet goed afgehandeld of blijft AIS Flight Academy nalatig in het naleven van de Gedragscode internationale studenten hoger onderwijs, dan kan men een bezwaarschrift sturen naar de landelijke commissie. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor alle partijen bindend. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De adresgegevens van de landelijke commissie zijn:

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
t.a.v. Landelijke Commissie Gedragscode
Postbus 260
9700 AG Groningen