Sinds 2014 dienen verkeersvliegers in Nederland te worden opgeleid volgens Europese eisen (Part-FCL). Deze regelgeving verplicht cursisten hun opleiding te volgen bij een Part-FCL gekwalificeerde Approved Training Organisation (ATO).

AIS Flight Academy is een door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gekwalificeerde ATO en kan door deze kwalificatie de opleidingen verzorgen voor de volgende Europese vliegbrevetten:

• Unfrozen ATPL(A) Air Transport Pilot License (Aircraft)
• CPL(A) Commercial Pilot License (Aircraft)
• PPL(A) Private Pilot License (Aircraft)

Binnen deze brevetten kunnen wij zorg dragen voor de volgende bevoegdheden:

• MCC Multi Crew Cooperation Course
• IR Instrument Rating (Single & Multi Engine)
• SEP Single Engine Piston
• MEP Multi Engine Piston
• NQ Night Qualification
• TR Cessna 525
Cessna 551
Beech 90 /99/100/200 series
Beech 1900D /300 series
BAe Jetstream 31/32
Boeing 737
• FI Flight Instructor
• MCCI MCC Instructor Course
• IRI Instrument Rating Instructor
• CRI Class Rating Instructor (Multi Engine)
• TRI Type Rating Instructor

Indienen klacht voor AIS studenten

  1. Een student kan een klacht indienen wanneer in zijn of haar beleving de opleiding niet voldoet aan de verwachtingen en/of van mening is dat de gedragscode internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs niet of niet juist naleeft
  2. De klacht dient schriftelijk, met uitleg over de onvrede en binnen redelijke termijn waarin de klacht is ontstaan te worden gericht aan AIS Flight Academy, Flamingoweg 20 8218NW Lelystad.
  3. Binnen 14 dagen ontvangt de klager een ontvangstbevestiging van de klacht.

De directie (Head of Training of Accountable Manager) van AIS Flight Academy streeft er naar om de klacht binnen 30 werkdagen te behandelen. Mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt de klager hiervan op de hoogte gebracht.

Wordt een klacht naar het oordeel van een betrokkene niet goed afgehandeld of blijft AIS Flight Academy nalatig in het naleven van de Gedragscode internationale studenten hoger onderwijs, dan kan men een bezwaarschrift sturen naar de landelijke commissie. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor alle partijen bindend. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

De adresgegevens van de landelijke commissie zijn:

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
t.a.v. Landelijke Commissie Gedragscode
Postbus 260
9700 AG Groningen